Daily Archives: May 23, 2011

Tít xuất sắc nhất về bầu cử

Huy chương vàng giải Giật tít bầu cử, về tay VietnamNet:

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged | 2 Comments