Daily Archives: May 21, 2011

Con trai ngu hơn con gái

Nếu ai chưa tin con trai ngu hơn con gái, hãy nghe tớ kể đây. Trong lớp tớ dạy, có hai em kia, một trai một gái, đầu năm chưa quen nhau, giữa năm là đã tình cảm òi. Nói … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged | 3 Comments