Món quà cho tổng thống

Bên báo Nhịp cầu Thế giới của bác Linh, xuất bản ở Hungary, có bài này. Bài rằng, ông cựu tổng thống Hungary hồi xưa đi các nơi được tặng quà, bây giờ ổng đem tặng lại hết bán đấu giá giúp trẻ em bị ung thư.

Trong số quà có cái trên: Hai con voi khắc gỗ, của đại sứ Nguyễn Quốc Dzũng tặng.

Tượng voi có kích thước 26cm x 30cm, được bán đấu giá với giá khởi đầu là 100 euro hay 26 000 Ft.

Dưới đế tượng có khắc dòng chữ:

To H.E. Mr. SOLYOM LASZLO
President of the Republic of Hungary
With compliments from NGUYEN QUOC DZUNG
Ambassador of Vietnam

Từ người đại diện nước Việt Nam, gởi người lãnh tụ nước Hungary, mà không dùng tiếng Việt, không dùng tiếng Hungary.

Chứng tỏ tiếng Anh quả là có ảnh hưởng cao.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Món quà cho tổng thống

  1. AnhHai says:

    Voi Phi châu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s