Tư duy thị trường chưa ngấm

Báo Tuổi Trẻ trong một bài báo về vụ tăng giá vàng, giá đô la, cho thấy tư duy kinh tế thị trường vẫn chưa ngấm hẳn vào đầu nhiều người, và lối suy nghĩ kiểu “bọn gian thương bóc lột” dường như vẫn còn sâu lắm.

Có nhiều cách định nghĩa kinh tế thị trường, nhưng một yếu tố có lẽ ai cũng dễ dàng đồng ý, là trong nền kinh tế thị trường, mình chấp nhận sự cân bằng của cung – cầu – giá. Một yếu tố khác có lẽ ai cũng dễ dàng đồng ý, là người ta làm ăn là phải có lời, có lãi.

Mà nếu đã chấp nhận sự cân bằng của cung – cầu – giá, thì điều đó có nghĩa là: Nếu do cung-cầu (chứ không phải do một hành động phi thị trường, như sự chơi bẩn của một kẻ độc quyền nhập khẩu chẳng hạn) mà giá tăng, thì mình đừng có càm ràm.

Trong bài báo Tuổi Trẻ, phóng viên A.H. viết về việc giá vàng tăng “tại các cửa hàng vàng tư nhân” và viết như sau:

“Tại các cửa hàng vàng tư nhân, do nguồn cung hạn hẹp nên đẩy giá lên đến 37,6 triệu đồng/lượng trong khi mua vào chỉ 37,35 triệu đồng/lượng.”

Người ta làm ăn thì phải có lãi chứ. Mà phần lãi chưa tới 1%, thì có gì quá đáng? “Mua vào chỉ 37,35 triệu” là sao??

Rồi sau đó lại có câu này:

“Số người mua vàng không nhiều nhưng do người giữ vàng không chịu bán ra nên các tiệm vàng có cớ để đẩy giá lên.”

Ơ hay chửa. Ít người bán, tức là cung thấp. Cung thấp (mà báo Tuổi Trẻ cũng biết thế nhé: “nguồn cung hạn hẹp,” báo viết vậy) thì giá lên chứ có gì đâu mà thắc mắc.

Có cớ đẩy giá lên” là sao??

Tuy nhiên, cuối bài có nêu một vấn đề cũng đáng suy nghĩ. Bài kết thúc với câu này:

“giá vàng tăng hơn 1,5 triệu đồng/lượng, dù trong thời gian này giá vàng thế giới chỉ tăng khoảng 600.000 đồng/lượng.”

Nếu vậy, tại sao mọi người không ra thế giới mua vàng về bán lại kiếm lời?

Phải chăng là tại vì có cái này cái nọ nó làm cản trở? Những yếu tố cản trở đó có hợp với kinh tế thị trường không? Có vụ độc quyền (tức là phản thị trường) gì trong đó không?

Cái gì cản trở mà không hợp với kinh tế thị trường thì dẹp nó đi chứ nhể.

This entry was posted in Nghiêm túc and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s