Dấu hiệu của tuổi già

.

1.

Thỉnh thoảng đi đây đó, gặp người này kia, người ta giới thiệu: “À, đây là bạn tôi, X.” Quay qua tớ, người ta giới thiệu ngược lại: “Còn đây là anh Hạo Nhiên.”

Thì có khi bạn trẻ X hỏi tớ:

Bạn trẻ X: “So what do you do?

Tớ: “I’m an editor. At a newspaper.

Bạn trẻ X (mắt sáng lên): “Really? Which one?

TớL: Người Việt.

Bạn trẻ X: “Wow. My mom reads your paper all the time.

2.

Tớ phỏng vấn vị dân cử đầu tiên và duy nhất người Việt ở San Francisco. Luật sư Steve Ngô đắc cử vào Hội đồng Giáo dục Đại học Cộng đồng San Francisco năm 2008.

Tớ gởi email báo tin bài đã đăng báo. Rồi tớ nói gởi địa chỉ cho tớ, tớ gởi mấy tờ báo giấy lên làm kỷ niệm.

Bạn Steve vui vẻ trả lời:

“Could you send me a couple of copies. My grandpa would get a kick out of it!”

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Dấu hiệu của tuổi già

  1. Lún Ghẻ says:

    wow, my great great grant pa does too.

  2. Lún Ghẻ says:

    opssss, grand pa . I am getting old too.

  3. Hoa Lan says:

    this is also a sign that young vietnamese americans do not read vietnamese publications

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s