Tiếng Việt dễ học

Tớ dạy một lớp toán. Lớp này chuông reo là bắn lúc 7AM; khỏi có sinh viên Việt Nam nào luôn.

Hôm 30 Tết, không nhớ nói cái gì mà lan qua tới chuyện 1 sinh viên hỏi tớ, “Are you Chinese or are you Vietnamese?” Tớ nói tớ VN. Thế thì một sv nói thế này:

SV: I used to work for a Vietnamese guy.

Tớ: How was he?

SV: ‘sOK. He’s cool. Says “doo mah” a lot.

SV khác: What does “doo mah” mean?

Lớp nhao nhao theo, đại ý, em cũng nghe hoài, nghĩa là gì zị?

Tớ: It means “I love you.”

Cả lớp: No it doesn’t. Really, what does it mean?

Chứng tỏ là tiếng Việt cũng dễ hiểu. Bị thầy gạt biết liền, ko khó khăn gì.

luanlegacy

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tiếng Việt dễ học

  1. Ngoclan says:

    hahahahaha, thầy lừa sinh viên kiểu này không fair nha!
    May mà nó không tin. Nếu không, khi lỡ quen em VN nào, vừa mở miệng tỏ tình bằng câu nói “doo mah” bị bợp tai lại đi kiếm Mr. Vu mắng vốn cho!

  2. marcus says:

    hehehe thầy giáo chắc sẽ được nghe doo mah thường xuyên trong lớp ha, gậy ông đập lưng ông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s