Chào mừng các bác trung ương một cái nào

Xem danh sách trung ương đảng CSVN ở đây chẳng hạn. Danh sách dự khuyết ở đây.

Bác Lê Doãn Hợp, 60 tuổi, ko có trong danh sách đậu. Các thứ trưởng bộ T4 cũng ko ai đậu. Lề phải từ nay ai chăm sóc?

Bác Phạm Khôi Nguyên, 61 tuổi, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng nói không với khóa XI. Công sức lo mỏ bô xít nay thành công cốc.

Bác hiệu phó ĐH Kiến trúc TP.HCM, Nguyễn Thanh Nghị, D.Sc. (George Washington University ’06) được vào dự khuyết. Bố bác chắc hãnh diện lắm.

Bác Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Quận uỷ một quận ở Đà Nẵng, cũng đậu dự khuyết, nối dòng nho gia. Phen này danh sách kẻ thù Cù Huy Hà Vũ hơi bị nặng ký.

Nhưng đáng hãnh diện nhất là bác Nguyễn Phú Trọng (hình trên), 67 tuổi, vẫn chưa vui thú điền viên và còn phục vụ dân nước thêm 1 khóa nữa.

Bác lại làm việc với Đàng
Cũng là công tác cách màng giao cho

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Chào mừng các bác trung ương một cái nào

  1. Chem says:

    To cha nhung thang Dang cuop CSVN tham quyen co vi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s