Siêu hàng nhái Trung Quốc

Hàng Dubai

Trang China Daily (chấm com chấm cn, hàng Trung Quốc chính hiệu) có tin này:

Beijing to build 1b-euro seven-star hotel

Dịch: Bắc Kinh sẽ xây khách sạn 1 tỷ euro, “7 sao”. (Mặc dù theo tớ biết thì các sách guide & cơ quan uy tín, ai cũng ngưng ở 5 sao.)

Nhưng mà chuyện mấy sao tính sau. Bản tin trên còn có chi tiết này mới độc nè:

The hotel is said to cost at least 1 billion euros and it is going to become a landmark in the district. City officials said the hotel will take design cues from Burj Dubai tower, the world’s tallest building.

Dịch:

Khách sạn này được cho biết là tốn ít nhất 1 tỷ euro và sẽ trở thành điểm mốc trong quận này. Các viên chức thành phố nói khách sạn này sẽ theo cách thiết kế của tòa nhà Burj Dubai cao nhất thế giới.

Khiếp, đến xây tháp cao khổng lồ, cũng làm nhái người ta!

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s