Dân làm báo

Lâu ngày không vô trang Dân Làm Báo, hôm nay ghé coi mới nhìn thấy cái này.

Khiếp, từ ngày mất bò các bác í làm cái chuồng khủng thế!

 

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Dân làm báo

  1. CuAnh says:

    Hehehe… điều này chứng tỏ dân làm báo là tham sống sợ chết, nhể!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s