Giấy mời của công an nó hình dạng như zầy

Xưa nay số người post lên giấy mời của công an không phải là ít. Bác Điếu, bạn Tần, bạn Trung, Lái Gió, v.v., vẫn có post những bức đó, nhưng tớ cứ quên không lưu lại.

Bi giờ nhân dịp có 1 tờ ko phải ở TP.HCM, thôi thì cứ xem như là hàng lạ, post lên để mai mốt đỡ phải kiếm.

Đây là giấy mời của công an ở Nha Trang tống cho blogger Mẹ Nấm.

This entry was posted in Chính trị, Nghiêm túc and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s