Lý do Việt Nam sẽ không dân chủ đa nguyên

Người ta cầm đầu nền kinh tế lớn nhất nước Mỹ, mà Mỹ có nền kinh tế lớn nhất thế giới nhá.

Nền kinh tế chỗ người ta là nền kinh tế địa phương lớn nhì thế giới sau Tokyo nhá, tổng sản lượng $1.13 ngàn tỷ USD nhá.

Nếu tách ra làm nước riêng người ta sẽ là tổng thống quốc gia giàu thứ 13 thế giới nhá, giàu hơn Australia, giàu hơn Hàn Quốc, giàu gấp 12 lần nước Việt Nam (mà dân số chưa bằng 1/4) nhá.

Thế mà có mỗi chuyện quét tuyết thôi mà chúng nó lôi tên người ta ra chúng nó réo nhá.

Quét tuyết là chuyện của lao công, chức của ông là để làm quan, cái xứ đó nó loạn làm sao chúng nó mới đòi dí việc quét tuyết vào tay ông!

Loạn, loạn cả rồi.

Còn mấy người, mấy người có muốn bị bọn dân chúng nó đối xử với mấy người như thế không? Mấy người muốn làm quan hay muốn làm công bộc?

Khôn hồn thì im cái miệng lại, bao giờ về hưu muốn nói gì hẵng nói.

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s