Thiệp Giáng sinh của luật sư

(Hãng McDermott Will & Emery là một trong những hãng luật lớn nhất nước Mỹ và thế giới.)

Bạn tớ gởi e-card này.

Thiệp của luật sư có khác.

Có cả copyright notice.

Có luôn disclaimer.

Hờ hờ.

Cái này gọi là vui chơi không quên nhiệm vụ.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s