Đi về đâu, TBT Nguyễn Anh Tuấn? (poll)

(Ảnh: Việt Dũng, báo Tuổi Trẻ)

Hôm bữa có bác lên mạng la lên câu này:

“Chú Ba ở yên đó. Chú Bốn thay anh Sáu. Chú Strong về, chú Heavy lên. Còn chỗ chú Heavy bỏ lại, để anh tính sau.”

Hôm sau thì báo Asahi của Nhật đưa tin là ở Hội Nghị Trung Ương có đang chuyền tay nhau một bản nháp chép in hịt vậy, có thêm phần người thay bác Heavy.

Bi giờ giả sự bản nháp này sẽ thành bản thiệt. Khi đó thì, với bác Nguyễn Anh Tuấn của Vietnamnet (và Tuanvietnam), chuyện gì sẽ xảy ra?

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s