Việt Nam trao giải nhân quyền

Mà nếu chưa trao thì nên bắt đầu đi là vừa. Trung Quốc có giải của Trung Quốc thì Việt Nam cũng nên có giải của Việt Nam chứ. Trung Quốc có Khổng Tử thì Việt Nam cũng có Chử Đồng Tử. Vậy trao giải là vừa.

Mời mọi người biểu quyết.

.

.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Việt Nam trao giải nhân quyền

  1. Té Giếng says:

    Há há há, Sầm Đức Xương đếch có phiếu nào vậy ta? Người anh em nào dzô sao bỏ cho ảnh 1 phiếu cái!

  2. Lão Đào says:

    Em đề nghị giải tự do ngôn luận nên thêm Nguyễn Minh Triết vào. Bác ấy xứng đoạt giải với vụ thức ngủ và vui thú điền viên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s