Nguyên tắc tập trung – dân chủ

 (Hình: AP)

Tớ không phải là nhà Mác-xít-Lê-nin-nít-học, nhưng tớ thấy chế độ “tập trung – dân chủ,” tuy coi thì có vẻ “Hegel” vậy, nhưng thật ra rất dễ hiểu.

Thế này nhé, chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, là hiểu hết:

Nguyên tắc 1: “Tập trung : là thâu tóm quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật.”

Nguyên tắc 2: “Dân chủ: là việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý, nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động quản lý, phát huy khả năng tiềm tàng của đối tượng quản lý trong quá trình thực hiện pháp luật.”

Nguyên tắc 3: “Khi có mâu thuẫn, đối nghịch, hay đụng chạm từ nặng tới nhẹ giữa Nguyên tắc 1 và Nguyên tắc 2, thì xem Nguyên tắc 1.”

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Nguyên tắc tập trung – dân chủ

  1. Hoàng. says:

    Báo NgViet bị hacked!!! Tại sao? Anh nghĩ gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s