Friendly fire

Friendly fire là mỹ từ quân đội Hoa Kỳ dùng để nói người lính chết oan khi đạn đồng đội bắn trúng mình bỏ mạng.

Hôm bữa trên báo Người Việt có người viết bài này. Trong bài đó có tiết lộ chuyện này:

Cũng như trước đây chúng tôi có nhận được lá thư của một người nhận là thương binh VNCH ở Việt Nam viết sang xin giúp đỡ, nhưng trong thư người này nói là “đã đi lính cho chính phủ Saigon từ năm 1970 cho đến ngày giải phóng”. Những người lính miền Nam không có lối nói như thế.

Hờ hờ.

5 năm oánh trận chỉ mới bị thương, chưa chết. Nay thì chết với đồng đội vì 1 “chữ Việt Cộng.”

Hờ hờ.

This entry was posted in Bài trên báo, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Friendly fire

  1. Lún Ghẻ says:

    Dân mình giỏi ăn rồi hiếp dân mình thôi. Từ xưa tới giờ đã vậy gòi. Ngon thì ăn rồi hiếp mấy “ông” Mỹ ,” ông ” Liên Xô” hay “ông “Tàu kìa.Cứ sợ ngôn ngữ Việt Cọng làm xói “whatever” mòn ngôn ngữ Quốc Gia mà dek dám sợ tụi con nít giờ tòn xài tiếng Mỹ. Mai mốt nó chửi mình bằng tiếng Mỹ, mình dek có hỉu thì cứ nhăn răng ra mà cười. Chí ít tụi Cs nó nói tiếng Việt ( có mùi cộng sản cở nào) thì mình còn hỉu được. Nghe ra còn chửi lại được. Diệt Cộng chít mịa từ 1968 lâu hít rồi ( là mấy ông Quốc Gia nói đó nha), ở đâu là cứ Diệt Cộng , Diệt Cộng miết.

Comments are closed.