Tin vui cho các bà vợ

Bộ Công An Việt Nam hôm nay thông báo mở thêm dịch vụ bắt đàn ông ngoại tình. Phụ nữ cần đăng ký dịch vụ này xin liên hệ với phòng A38. Ưu tiên cho phụ nữ nào khuyến khích được chồng / bạn trai mình đâm đơn kiện thủ tướng. Xin mời.

Hãy kiện thủ tướng để giữ hạnh phúc gia đình!

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Tin vui cho các bà vợ

  1. Văn Cường says:

    cái loại đến chính bố ruột còn bị lôi ra kiện thì thủ tướng là cái đinh gì

Comments are closed.