Công An Điếm

“Điếm”, trong “công an điếm”, được dùng theo nghĩa là “slut” á.

.

.

.

“Chỉ riêng anh thôi”

– nhưng mà “riêng” với mấy anh lận!

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to Công An Điếm

  1. Pingback: Radio Free Vietnam » Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác

  2. Pingback: Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác | DÂN LÀM BÁO | danlambao.com

  3. Pingback: YEUVIETNAM » Blog Archive » Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác

  4. Pingback: BOXITVIETNAM » Blog Archive » Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác

  5. Pingback: ANH BA SÀM » Blog Archive » Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác

  6. Pingback: DÂN LÀM BÁO » Blog Archive » Nghiêm khắc phê bình trung tướng công an mất cảnh giác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s