Sấm sét Sài Gòn

Tay nhà báo Jens Koehler hãng dapd của Đức chụp được tấm này nè, hay chưa.  Chú thích hình:

“Ein Blitz schlaegt am Donnerstag (16.09.10) waehrend eines Gewitters in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), Vietnam, ein. Foto: Jens Koehler/dapd”

Lần trước tớ về SG, cái nhà cao ngồng kia dường như chưa xây, làm tớ lúc đầu không nhận ra.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Sấm sét Sài Gòn

  1. marcus says:

    rồng bay lên, rồng bay lên

  2. Bích says:

    Tấm này đẹp hơn nè:

  3. Nông Đức Mạnh says:

    I’m surprised TLSQVN approved your Visa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s