Từ hôm nay, dân bắt đầu góp ý cho Đảng

Còn từ hôm qua trở về trước, thì không biết.

 

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Từ hôm nay, dân bắt đầu góp ý cho Đảng

  1. Lún Ghẻ says:

    thâm thì thôi luôn nha.

  2. Đảng csvn cần phải thông thái, rộng mở để cho các đảng phái khác họat động, cùng nhau chọn người tài giỏi để giúp đất nước khỏi vòng kèm kẹp của TQ. Những người không có tài thì hãy nên nghỉ hưu.
    Đất nước VN là của dan VN, không thể chối cãi được, không có một ai hay một đảng phái nào tự ý quyết định vận mệnh đất nước cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s