Daily Archives: September 3, 2010

Láng giềng tốt, mỏ dầu còn tốt hơn

Một dàn khoan của công ty Devon của Mỹ, hoạt động với sự cho phép của Trung Quốc, ở Biển Ðông. (Hình: Devon Energy Corp.) Đọc cuốn sách này, trong đoạn viết về tài nguyên dầu hỏa ở biển Đông, … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 3 Comments