Daily Archives: September 2, 2010

Thêm cảnh đẹp Hoàng Sa

Bị cái là nhạc trong video này hong hay như nhạc trong video kia… Nghĩ lại, chính do có du lịch tới nơi này nơi kia, người dân (nước lạ) dễ nhập tâm hơn chuyện chỗ này chỗ nọ là … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged , , | 6 Comments