Bộ Chính Trị ĐCS TQ họp như zầy nè

(Fans nô nức chụp hình bác Hồ, ở CEO Summit, hội nghị APEC, Hà Nội 2006. Hình tớ chụp)

 

Tạp chí TIME (ở đây) kể chuyện họp Bộ Chính Trị ĐCS Trung Quốc:

Từ năm 2002, khi Hồ Cẩm Đào lên chức Tổng Bí Thư đảng (ông lên chức Chủ Tịch nước năm sau đó), những buổi họp Bộ Chính Trị gọn hơn hẳn.

Thông thường, tới giờ ăn trưa là xong, rồi sau đó hai nhà trí thức hàng đầu được mời vào để trình bày cho các vị lãnh đạo này về những vấn đề như cung cấp năng lượng, quá trình đô thị hoá hay sở hữu trí tuệ. Cuộc bàn thảo có thể kéo dài tới chiều tối, khi Hồ tóm tắt kết luận, mặc dù người ta kể lại là ít khi ông nói lên ý nghĩ của riêng mình.

“Thật kỳ lạ,” bà Alice Lyman Miller, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Stanford và chủ biên tạp chí China Leadership Monitor, nói, “khi nghĩ về chuyện cả một Bộ Chính Trị ngồi nghe trí thức trình bày hàng mấy tiếng đồng hồ.”

 

Nguyên văn:

About once a month, a stream of black sedans with heavily tinted windows snakes through the gates of Zhongnanhai, the sprawling headquarters of the Chinese Communist Party, which occupies the southwestern corner of Beijing’s Forbidden City. The limousines bear the 22 members of the party’s Political Bureau, or Politburo. In legend, Communist Party meetings are endless, but since 2002, when Hu Jintao became General Secretary of the party (he became President of China the next year), Politburo sessions have been quite brisk. Typically, they are over by lunchtime, and then two top academics are ushered in to brief the assembled leaders on trends in energy supply, patterns of urbanization or intellectual-property rights. The discussion can last until the evening, when Hu sums things up, though he reportedly rarely expresses his own opinion. “It’s amazing,” says Alice Lyman Miller, a China scholar at Stanford University and editor of China Leadership Monitor, “the thought of the entire Politburo sitting around and listening to academics for hours.”

Không phải vì nó đông người đông lính mà đương nhiên nó đáng gờm. Nó đáng gờm chính là vì những chuyện kiểu như vầy, khiến nó từ chỗ không là bao mà trở thành đáng gờm.

This entry was posted in Chính trị and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bộ Chính Trị ĐCS TQ họp như zầy nè

  1. Mr. Do says:

    Lãnh đạo ta cũng có ngồi nghe trí thức đấy chứ. Nhưng nghe xong rồi quên. Hahahahaha!

  2. cat says:

    Đừng bao giờ coi thường anh Hai về mọi mặt. Một cái nôi văn minh của nhân loại, một bản sắc không trộn lẫn, một sự thâm hiểm hiếm có, một sức mạnh rất đầu gấu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s