Tự hào là người Việt Nam?

Phần 1: Dilbert, by Scott Adams

Phần 2

Phần 3

Hehehehehe

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tự hào là người Việt Nam?

 1. NgocLan says:

  hhahahahaahha, đểu thật!

 2. VQHN says:

  @NgocLan: “đểu thật” tức là ko phải “đểu giả” 🙂

 3. cat says:

  Hehe. Bài này rấ liên quan đến nhục nhã và tự hào trong link :Nhục Nhã Trong Tự Hào, hay Tự Hào Trong Nhục Nhã?

  Người Việt giết nhau bằng những cái vinh hoặc nhục mà đôi khi nó rất ất ơ, rất ấm ớ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s