Lẳng lặng mà nghe thiên hạ hoan hô Lý Tống

Từ sau vụ gọi là “tuyệt thực” ở San Jose, rồi xịt sơn dán xì líp, rồi kẹp cờ vàng ôm ấp cờ đỏ, rồi “làm mất” luận văn tiến sĩ, rồi lại tìm thấy, Lý Tống bị chìm hẳn, nhưng chỉ với một cú xịt hơi cay, người cựu phi công này bỗng sáng giá trở lại, bỗng trở lại thành “anh hùng” của giới biểu tình. Hình trên là báo Viễn Đông số hôm nay. Dưới đây là ít nhiều screen shots từ email, web, Facebook, …

(Bấm Read more đọc tiếp nếu muốn)

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Lẳng lặng mà nghe thiên hạ hoan hô Lý Tống

  1. Lún Ghẻ says:

    hahahahahaha.

  2. Pingback: Vũ Quý Hạo Nhiên – Lý Tống cần 10,000 đô, gởi ngay dùm « Dân Luận

  3. Pingback: Nhặt tin mới hôm nay « * Tin tức hàng ngày online

  4. Pingback: Điểm tin ngày 23-8-2010 « * Tin tức hàng ngày online

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s