DB Cao Quang Ánh đi biểu tình Mr Đàm, hong ai để ý

Tiếp tục chiệng Mr Đàm in San Jose.

Có một người chắc hẳn đang quạu vì vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng. Đó là Dân biểu Cao Quang Ánh tức Joseph Ánh Cao.

Hôm qua ổng tham gia biểu tình chống đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng ở Santa Clara Convention Center. Lẽ ra người như ổng mà tham gia biểu tình thì người ta sẽ rất là chú ý, chú trọng, và đưa rất nhiều tin tung hô.

Nhưng rồi Lý Tống cướp mịa nó diễn đàn. Chắc đang tức lắm.

Hehehe.

Còn nhiều chiệng nữa, sẽ post típ.

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to DB Cao Quang Ánh đi biểu tình Mr Đàm, hong ai để ý

  1. Lún Ghẻ says:

    hahahahha, đọc hết bên nhà Lan rồi. Hai người thi nhau post đồ hot mấy hôm nay nhể. Ông cao quang anh không biết làm gái mà vô tới trong. Tướng ổng bé ti, mặt giống gái thế làm gái chắc xịt được nhiều peper hơn .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s