Free food đêêêêê. Cám ơn Germany nhaaaaa

South Africa Soccer WCup Argentina Germany

Ông ký giả #1 bóng đá của báo Người Việt thua con bạch tuộc tên Paul òi nha, mà Vũ Quí Hạo Nhiên thì cùng phe với con bạch tuộc nha.

Zị là tổng cộng hai chầu ăn đó nha.

Kinh nghiệm Las Vegas nè nha: Càng gỡ càng lún! Hehehe.

Rồi thêm ông Tổng Thư Ký báo mạng nữa nha, về hùa với ông ký giả ăn híp tui nha. Cộng thêm vô nữa là 3 chầu ăn nha. Kakak.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Free food đêêêêê. Cám ơn Germany nhaaaaa

  1. NgocLan says:

    3 chầu này Mr. Nhảm nuốt một mình có trôi không vậy, hờ hờ.

  2. Lún Ghẻ says:

    thắng quài quài share bớt $ ra đê đê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s