Thắng độ nữa. Kekekek.

Thế này nhé. Tớ không dụ dỗ gì ai nhé. Tớ đang ngồi làm việc nghiêm túc nhé. Cái xong rồi tự dưng có ai đó nói gì gì đó “Uruguay, chấp nửa điểm, 90 phút đầu.” Cái xong rồi tớ nói “Tui bắt Ghana” nhá. Cái xong tự dưng cái ông hôm bữa thua độ tớ nhá, ổng từ tuốt bên kia bức tường, tự dưng ổng nói vọng qua nhá. (Tự ổng nói nhá, tớ không dụ dỗ gì nhá.) Ổng nói, “Hạo Nhiên bắt Ghana hả, anh bắt Uruguay với Hạo Nhiên.”

Thế là tớ tự dưng có $10 đóng tiền cơm trưa ở tòa soạn nhá, mà do người tự nguyện hiến dâng nhá, tớ không dụ dỗ gì nhá.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Thắng độ nữa. Kekekek.

  1. Lún Ghẻ says:

    hahahaha, nhìn cái mặt thắng độ …nhảm dễ sợ.

  2. Nguyen Trinh says:

    Hình trông zị mà còn giả bộ ….. gian xảo ác ôn lun! :-p

  3. Lún Ghẻ says:

    há há há, $10 ăn cơm trưa chi mà hết anh Nhiên. Không còn biết thắng thêm $5 nữa gởi lên cho tui.Không chơi tiền scan flick photo nha cha .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s