Phương pháp bắt độ bóng đá của Vũ Quí Hạo Nhiên

Đây là lý do Vũ Quí Hạo Nhiên thắng độ bóng đá World Cup hai trận liên tiếp.

Hehehe.

Coi nè:

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Phương pháp bắt độ bóng đá của Vũ Quí Hạo Nhiên

  1. Lún Ghẻ says:

    trận Gr and Eng bữa nay sao Mr Nhảm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s