Lại thắng độ

Tối hôm qua uống codeine (xếp hạng Schedule III Controlled Substance đó nha), sáng nay lực bất tòng thuốc, bò vào tới sở thì Ghana đã dẫn mịa nó mất 1-0 rùi.

Gặp ông ký giả chuyên viết bóng đá, bèn gạ ổng vầy:

“Chú ơi chú, Mỹ gỡ nổi hong chú? Còn thắng được hong?”

Ổng phán đầy tự tin: “Chắc chắn! Mỹ luôn luôn đá hay hơn vào cuối trận.”

Hehehe. Thế là chú cháu cá nhau một chầu ăn. Thêm một cậu kỹ thuật online đứng gần đó đòi ăn ké trong vai “nhân chứng.”

Kakaka. 

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s