Tôi chỉ bấm nút chứ không là nghị gật

Hôm trước khi biểu quyết vụ đường sắt cao tốc thì có ông Trần Bá Thiều, giám đốc công an Hải Phòng, đại biểu Quốc hội, nói thế này: “Cứ ý kiến ra, ý kiến vào. Nếu Chính phủ đã quyết liệt như vậy thì tại sao Quốc hội không ủng hộ Chính phủ?”

Đến lúc biểu quyết xong, thì tới lượt ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (hình) “lưu ý” người ta là “ngoài những ý kiến xây dựng,  người dân cũng nên thận trọng cảnh giác với các luận điệu chưa đúng, chẳng hạn, QH không nghe theo sự lãnh đạo của Đảng.”

Đấy, miệng thì cứ phát ngôn kiểu “ấn tượng” như thế, rồi đến lúc người ta gọi là “bù nhìn” với “nghị gật” thì cứ mà nhảy cẫng lên.

This entry was posted in Chính trị and tagged , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tôi chỉ bấm nút chứ không là nghị gật

  1. khach says:

    Ông trong hình là Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ Tướng thường trực, không phải ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội.

  2. nguoihanoi says:

    Ông đó là phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chứ đâu phải Nguyễn Phú Trọng. Bạn này ngu nhỉ, chắc là ở bển quen chém gió mà không biết gì ở trong nước!

  3. Hao-Nhien Vu says:

    Oops, link lộn hình bài trước. Sửa òi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s