Điểm mặt bọn “IQ thấp”

Này thì IQ thấp này

Thế này nhé:

IQ cao ==> có xe lửa cao tốc

Suy ra (modus tollens):

Không có xe lửa cao tốc ==> IQ thấp

Vậy, bọn này là bọn IQ thấp đây, và GPD/đầu người của bọn chúng nó:

Australia (Úc)$38,911 (tính theo giá đô la của năm 2000)
New Zealand$26,708
Thái Lan$8,060
Đan Mạch
$35,757
Ba Lan$18,072
Canada
$38,025
Mexico
$13,628
Argentina
$14,561
Venezuela$12,201
Chile
$14,341

Bọn Mỹ có IQ mấp mé thấp,  vì có được đúng một đường xe lửa “mém cao tốc“. GDP đầu người của chúng nó là $46,381.

Phe mình, tất nhiên, IQ cao, nên chỉ cần GDP mỗi đầu người là $2,942 thôi, không phí phạm GDP như cái bọn IQ thấp kia.

(Nếu thay vì theo sức mua, tức giá sinh hoạt tương đương, mà tính thẳng theo tỷ giá tiền đô, thì mình IQ còn cao hơn nữa kia, GDP mỗi đầu người chỉ cần $1,060 thôi.)

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s