Công đức nhà chùa

(Hàng cũ, 2007)

Kỳ vừa rồi về Việt Nam, ghé thăm nhà một ông chú vợ ở quê, thấy trong tủ có bày 3-4 tờ giấy “Ghi Nhận Công Đức.”

Có vẻ ông này có cúng vào nhiều chùa, thấy ông nhận được giấy này từ nhiều chùa, một số ngoài Bắc và một số trong Nam.

Nội dung mấy tờ “Ghi Nhận Công Đức” na ná nhau hết, chỉ khác có tên chùa ở trên đầu thôi.

Nhưng đọc kỹ thì thấy mấy hàng này:

“Đã có đóng góp phát tâm vào ngôi Tam Bảo. Mua hương giúp Chùa (tên chùa) theo tinh thần tự lực cánh sinh của Đảng và Giáo Hội đã chỉ đạo.”

Không biết mấy bạn khác thấy sao chứ tui đọc tui thấy nó kỳ quá. Bèn chụp một tấm hình.

Nghe kỳ kỳ, chướng chướng sao á. Cứ như thể nhà thờ ở Mỹ mà ghi “theo tinh thần giữ gìn vệ sinh do Hillary Clinton và Giáo Hội đã chỉ đạo” vậy á. Ngộ.


This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Công đức nhà chùa

  1. Lún Ghẻ says:

    hahaha,không biết trong Chùa có ai được vô Đảng ko ta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s