Hum nay wởn, start blog mới

Hem bik vik gì, thui thì mang hàng cũ ra xài lại.

Mặc dù hem phải tui séng téc.

Và mặc dù sai tên tác  giả.

Xin chào.

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Hum nay wởn, start blog mới

 1. Lún Ghẻ says:

  buồn buồn coi cái này lại mà nhớ. Nhớ đủ thứ hết à.

 2. Lún Ghẻ says:

  á, quên cái vụ Huỳnh thủy châu bóc tem cái blog này chước tiên nha.

 3. NgocLan says:

  Có lẽ cần nói thêm là người edited bài này, cùng với tất cả những gì bị sai tè le ở đây là do một đứa tên là “Tiến An” làm ra.

 4. Lún Ghẻ says:

  à, sửa lại cái Việt Hope chứ không phải Việt Hop. Hahah

 5. marcus says:

  hehehe, da ghe tham nha.

 6. Pingback: CON KIẾN MÀ KIỆN CỦ KHOAI – Thiết Trượng «

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s